Psykoterapi

Dante behövde Virgilio för att kunna gå genom Helvetet och Skärselden i Den Gudomliga Komedin. Att gå i psykoterapi kan beskrivas som att gå en personlig inre vandring. En psykoterapeut kan följa med på din inre vandring och göra det möjligt att möta mer av dig själv bakom dina olika svårigheter och/eller olika symtom.

Jag brukar inleda varje terapi med att boka några tider för att vi ska kunna göra ett gemensamt ställningstagande kring vad du skulle behöva arbeta med och hur länge. Det ger oss samtidigt möjlighet att prova hur det känns att arbeta tillsammans i en psykoterapi. Jag arbetar både med långa och korta psykoterapier, och du kan komma som privat sökande och via remiss från vårdcentralen inom ramen för Vårdval Psykoterapi.

Välkommen att boka ditt första besök!

Mer om psykoterapi: www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm

Mer om Vårdval Psykoterapi: www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/

Konsultation

Du kan även komma för kortare konsultationer om du önskar möjlighet till enstaka reflekterande samtal.

Designed by maren