Katia Karlsson Carli

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk (PDT) inriktning sedan 1998 och handledare sedan 2008. Jag har en bakgrund som sjukgymnast och blev från början intresserad av att bli psykoterapeut för att förstå de psykologiska mekanismerna som låg bakom kroppsliga symtom. Min erfarenhet som psykoterapeut och handledare bygger på arbete i offentlig och privat verksamhet (Vuxenpsykiatri, S:t Lukas och egen mottagning). Jag har även erfarenhet av undervisning på Psykoterapiutbildning samt av chefsbefattning inom S:t Lukas organisation.

Jag är bekant med frågeställningar inom migrationsprocessen och jag har möjlighet att bedriva psykoterapi och handledning/kompetensutveckling även på italienska.

Designed by maren